Timmertransport

Timmertransporter i Piteå och Norrbotten

B Harry Perssons åkeri erbjuder tjänster timmertransporter för skogsägare och skogsbolag, privata som statliga, och andra aktörer inom skogsnäringen. Vårt upptagningsområde är Piteå med omnejd. Våra timmerbilar transporterar ved, rundvirke och timmer till pappers- och massaindustrin och sågverk i Piteåområdet och Norrbotten. De flesta av våra timmertransporter sker inom en radio av 10 mil från Piteå, vilket är bra ekonomisk och för miljön.

Eftersom vi har stor lokalkännedom om området och skogen så sparar vi både tid och bränsle när vi hämtar upp timmer.

Vi har fyra timmerbilar, tre Scania och en Volvo. Vi ser till att våra timmerbilar har gott underhåll och besiktigas regelbundet. Med oss får du snabba och säkra timmertransporter och du kan lita på att transporterna sker säkert, trygg och kommer fram i tid. För oss är det mycket viktigt med nära och goda kundrelationer och vi utgår ifrån långsiktiga affärsrelationer.

För att värna om miljön jobbar vi ständigt med att optimera transporterna, genom att lasta korrekt och se till att bilarna inte åker tillbaka tomma. Våra förare är utbildade i sparsam körning och vi är medlemmar av Fair Transport.

Timmertransporter i Piteå och Norrbotten Timmertransporter i Piteå och Norrbotten